لطفا سوال شرعی خود را وارد کنید

 

پرسش جدید:    
 • باسلام.درخانواده ما خانمی بادوفرزندکه سن انها کمتراز12سال می باشدزندگی میکنند شوهراین خانم الان یکسال است فوت شده وخانواده اش نه حقوقی دارند نه بیمه ای ایا میشود زکات فطره وکفاره روزه رابه انها داد.باتشکرفراوان
  پاسخ: زکات فطره را می شود داد ولی کفاره را باید با وکالت در تهیه نان و برنج داد.
 • آیادرماه رمضان می توانیم ازمسواک استفاده کنیم؟
  پاسخ: اشكال ندارد؛ ولى بايد از فرو رفتن آب دهان كه آغشته با خمير دندان و آب است جلوگيرى شود.
 • نماز قضا چند رکعت است(یعنی ما باید نماز قضا ظهر که 4رکعت است 4 رکعت را بخوانیم)؟
  پاسخ: نمازی که در سفر به صورت شکسته قضا شده است به همان صورت باید بجا آورده شود هر چند در وطن آن را بجای آورند و نماز قضای تمام را به صورت کامل باید خواند اگر چه بخواهیم در سفر بخوانیم.
 • آيا انتخاب امام جمعه موقت بايد به وسيله ولى فقيه باشد يا اينکه خود ائمه جمعه مى‏توانند افرادى را به عنوان امام جمعه موقت انتخاب نمايند؟
  جايز است امام جمعه منصوب شخصى را به عنوان جانشين موقت براى خودش انتخاب کند، ولى بر امامت فرد نائب، احکام انتصاب از طرف ولى فقيه مترتب نمى‏شود.
 • آيا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانى بين نماز جمعه و نماز عصر، جايز است؟ اگر نماز عصر را شخصى غير از امام جمعه بخواند، آيا اقتدا به او در نماز عصر جايز است؟
  نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است، ولى خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتياط اشکال ندارد و اقتدا در نماز عصر روز جمعه به غير امام جمعه اشکال ندارد، ولى هرگاه بخواهد با مراعات احتياط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز عصر را به جماعت بخواند، احتياط کامل اين است که به کسى اقتدا نمايد که نماز ظهر را احتياطاً بعد از نماز جمعه خوانده است.
 • معناى وجوب تخييرى در مسأله نماز جمعه چيست؟
  معناى آن اين است که مکلّف در اداى فريضه واجب ظهر روز جمعه بين خواندن نماز جمعه يا نماز ظهر مخير است.
دوشنبه 07 اسفند 1396 - 

 

نظر سنجی سایت

مسابقات دوره‌ای